سفرنامه

_

سفرنامه

_

سفرنامه: سفری به انزلی

سفرنامه نامه 8 مهرماه 1400 سفری به انزلی با مهسا راهی انزلی شدم. دلم خیلی برای شهرم تنگ شده بود. سفر  برای متن اهمیت بسیاری

در دیار سهروردی

در دیار سهروردی ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۰ با مهسا راهی زنجان شدیم. صبح زود که تهران تازه داشت از خواب بیدار می شد ما راه … ادامه مطلب

سفرنامه: سفر بشریت به فضای میان ستاره ای

سفر بشریت به فضای میان ستاره ای بعنوان یک انسان فکر نمی کنم هیچ گاه از کره زمین خارج شوم. شاید برای هر انسانی سفر

سفرنامه: بندرانزلی 2 فروردین 1400

  دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی متخصص مغز و اعصاب و درمان بیماری ام اس (MS) در بیمارستان سینا مرکز تحقیقات ام اس … ادامه مطلب

یک سفر کرونایی به کیش

دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی متخصص مغز و اعصاب و درمان بیماری ام اس (MS) در بیمارستان سینا مرکز تحقیقات ام اس … ادامه مطلب