سفرنامه

_

سفرنامه

_

سفرنامه: بندرانزلی 2 فروردین 1400

  دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی متخصص مغز و اعصاب و درمان بیماری ام اس (MS) در بیمارستان سینا مرکز تحقیقات ام اس … ادامه مطلب

یک سفر کرونایی به کیش

دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی متخصص مغز و اعصاب و درمان بیماری ام اس (MS) در بیمارستان سینا مرکز تحقیقات ام اس … ادامه مطلب