_

مطالب منتشر شده در حوزه علم در ایران باستان

_

شهر سوخته و اولین بارقه های تفکر علمی

مطلب چقدر مفید بود؟ … ادامه مطلب

جام افسانه زندگی مارلیک و نگاه علمی به جهان پیرامونی

جام افسانه زندگی مارلیک و نگاه علمی به جهان پیرامونی دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی-این نوشته در روزنامه شرق به چاپ رسیده است تمدن مارلیک نیز … ادامه مطلب

علم در ایران باستان: ثبت جهان در سنگ نگاره ها

علم در ایران باستان: ثبت جهان در سنگ نگاره ها دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی-این نوشته در روزنامه شرق به چاپ رسیده است ایران مملو از … ادامه مطلب