_

مطالب منتشر شده در حوزه علم در ایران باستان

_

شهر سوخته و اولین بارقه های تفکر علمی

شهر سوخته و اولین بارقه های تفکر علمی دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی متخصص مغز و اعصاب-این نوشته در روزنامه شرق به چاپ رسیده است جست

جام افسانه زندگی مارلیک و نگاه علمی به جهان پیرامونی

جام افسانه زندگی مارلیک و نگاه علمی به جهان پیرامونی دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی-این نوشته در روزنامه شرق به چاپ رسیده است تمدن مارلیک نیز … ادامه مطلب

علم در ایران باستان: ثبت جهان در سنگ نگاره ها

علم در ایران باستان: ثبت جهان در سنگ نگاره ها دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی-این نوشته در روزنامه شرق به چاپ رسیده است ایران مملو از … ادامه مطلب