باستان شناسی

_

مقالات منتشر شده توسط دکتر ناصرمقدسی در حوزه باستان شناسی

_

The Burnt City and the Evolution of the Concept of “Probability
In the Human Brain   Dr.Abdorreza Naser Moghadasi

Burnt City and the Evolution of Cognitive Science
Dr.Abdorreza Naser Moghadasi

Artificial Eye in Burnt City and Theoretical Understanding of
How Vision Works

First Skull Surgery in Iran: The Burned City and a 4800-Year-Old Skull

Anahita Arәdvī Sūra: The Goddess of Healt

Contentment Drug: An Ancient Persian Text about Happiness

The Oldest Image of a Woman During Vaginal Delivery in the Continental Shelf of Iran

The Oldest Image of a Woman During Vaginal Delivery in the
Continental Shelf of Iran

  • باستان شناسی
علل، علائم و درمان التهاب عصب چشم

علل، علائم و درمان التهاب عصب چشم

ژانویه 11, 2022
التهاب عصب چشم چیست؟  بیماران ام اس ممکن است  در سیر بیماریشان دچار التهاب عصب بینایی شوند که منجر به تاری دید یا از بین رفتن بینایی یکطرفه به خصوص در دید مرکزی میشود که همراه با درد حركات كره چشم است. هر فردی با نوریت اپتیک لزوما در آینده دچار ام اس نمیگیرد. البته اگر فردی دچار التهاب عصب بينايي شد حتي اگر ام آر آي  نرمالی داشته باشد نياز دارد که زير نظر متخصص مغز و اعصاب بوده و تا زماني كه پزشک صلاح بداند بطور دوره اي بررسی شوند. معمولا بيماران مبتلا به ام اسي كه بيماريشان ادامه مطلب